Mine interesser


En af de store fornøjelser ved at være strategisk kommunikationsrådgiver er, at jeg får mulighed for at sætte mig ind i vidt forskellige brancher og virksomheder og møde mennesker. Det er også denne tværfaglige indsigt, der inspirerer mig, når jeg udvikler strategioplæg, ideer og koncepter.


Ud over at interessere mig for strategiudvikling, kommunikation og branding, interesserer jeg i mig også for alt muligt andet, bl.a.:Pengepsykologi er interessant for mig som økonom, fordi penge på mange måder er forbundet med følelser. Det kan være følelsen af frihed, bekymring for fremtiden, glæde, irritation, prestige, fattigdom m.v. Vores individuelle forhold til penge kan have rødder helt tilbage til barndommen. Derfor er det interessant at forstå sin egen penge-psykologi og samtidig interssant for finansielle virksomheder at kommunikere med afsæt i de forskelligeartede følelser og behov, som påvirker økonomisk adfærd. Læs mere >>.