Interessentanalyse


Som mennesker er vi altid en del af et større netværk, og nogle mennesker - eller grupperinger - har større betydning for vores fremdrift en andre. En interessentanalyse giver et godt overblik


Interessentanalysen skaber overblik over, hvilke mennesker - og grupper af mennesker - der har betydning for din eller din virksomheds succes. Nogle vil nærmest automatisk være på dit hold, mens andre vil kunne give modstand. Du har sikkert allerede en ide om, hvem dine forskellige interessenter er, og en analyse vil give dig et overblik over, hvor du og din virksomhed med fordel kan lægge jeres energi. Formålet med dette overblik er at optimere kommunikationen med de vigtigste interessenter - nøgleinteressenterne.


Interessenter kan være:


 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Konkurrenter
 • Naboer
 • Myndigheder
 • Politikere
 • Fagforeninger
 • Samarbejdspartnere
 • Pressen
 • Influencers på de sociale medier
 • Opinionsdannere
 • Interesseorganisationer


Hvis vi forestiller os, at disse interessenter er begejstrede for dig, din virksomhed eller din organisation, kræver det ikke meget fantasi at nå frem til, at det giver en god mavefornemmelse. Hvis de på den anden side er 'skeptiske', kan det hurtigt betyde modvind på cykelstien. Kontakt mig, hvis du vil styrke forholdet til dine vigtige interessenter.

Vi er alle omgivet af interessenter, som på forskellig vis vil påvirke os. Nogle har forventninger til os, andre vil kontrollere os, mens andre igen rækker os en hånd. En interessentanalyse giver dig et godt overblik.

KONTAKT MIG

Tlf. +45 30119693