Branding-

strategier


Et stærkt brand tilfører en merværdi. Derfor kan Coca-Cola tage meget mere for en sodavand end Harboe kan. Det er bare mere tjekket at drikke Cola - og det er netop en del af iscenesættelsen


Branding er hot, og det har været det længe. Ingen kan rigtig helt præcist forklare, hvad et brand er, fordi et brand har så mange facetter, som afhænger både af afsenderen og modtageren af et budskab. 


Som mennesker iscenesætter vi os selv hver dag. Gennem vores forbrug fortæller historien om, hvem vi er. Vores valg af bil, bolig, litteratur i reolen, møbler, garderobe, ægtefælle og børn bidrager til iscenesættelsen, og derfor er det ikke overraskende, at et program som 'Kender du typen' på DR kan køre i årevis.


Fortællingen om os selv kan vi dele på de sociale medier, hvor vi uploader billeder, artikler eller historier, der tegner et portræt af, hvem vi er som mennesker. Vi har måske flere billeder af os selv liggende på mobilen, og når vi skal dele et billede på de sociale medier, vælger vi ofte det, som vi selv synes viser os fra vores bedste side.


Der er fordele ved at iscenesætte sig selv og dermed arbejde med sit personlige brand, sit corporate brand eller sit employerbrand. Når vi gør det, er vi med til at skabe det billede, omverdenen har af os.


Samtidig har det at opbygge et stærkt brand den sidegevinst, som populært kaldes 'fake it till you make it'. Når vi sætter os for at iscenesætte os selv, vil vi typisk gerne gøre os fortjent til det portræt af os selv, som vi tegner. Det er her, branding for mig at se bliver virkelig interessant, for når vi arbejder med branding, kan vi beslutte os for, hvem vi gerne vil være, og dernæst arbejde os hen imod at bliver netop det. På den måde kan branding og selviscenesættelse være en effektiv strategi til at nå det mål, vi stræber efter, både på det personlige og det professionelle plan.


Du kan måske være fristet til at tænke, at alt dette med branding og selviscenesættelse ikke er autentisk, og det kan du på sin vis have ret i. Der er mennesker og virksomheder, som er fænomenale til at brande sig, selv om indholdet ikke svarer til indpakningen. Et eksempel på det er tidligere museumsdirektør for Arken, Anna Castberg. Hun var dengang en sand mester i selviscenesættelse med en mystisk og lærd aura omkring sig. Imidlertid viste det sig, at hun havde pyntet sig med lånte fjer og slet ikke havde de flotte eksaminer, som hun brandede sig på. Efter afsløringerne fremstod hun som form uden indhold, hvilket må siges at være en temmelig risikabel brandingstrategi.


Autenticitet og storytelling
Det har i en del år været attraktivt af fremstå autentisk, fordi det tilfører et brand troværdighed. Vi ved jo allesammen godt, at vi ikke er perfekte, og derfor er det et klogt element i en brandingstrategi at erkende, at vi ikke er ufejlbarlige. Vi er hverken perfekte som enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, arbejdspladser eller mennesker. Derfor ligger der en styrke - og også en fremsynethed - i at tage denne visdom med i enhver brandingstrategi.


Nogle går planken ud og iscenesætter og brander sig selv som 'flawsome', hvilket kan oversættes til 'fejltastisk'. Det er historien om, at vi hver især godt kan være fantastiske, selv om vi ikke er perfekte i ordets traditionelle betydning.


Stort set ingen af os har et billede af os selv som perfekte, og mange af os kan føle, at vi er for høje, for lave, for dumme, for kedelige, for tynde - eller for kiksede. Derfor elsker vi, når nogen tør være sig selv. Tør at være autentiske. Jeg vil gerne bidrage til, at mine kunder finder modet til det.

Påfuglen er en rigtig charmør og mester i personlig branding. Hannen forsøger at tiltrække hunnernes opmærksomhed med sin fjerpragt. Den store hale er et tydeligt tegn på sundhed og styrke, og derfor vælger hunnerne de hanner med de største og smukkeste haler i yngleperioden.

Som en diamant har et brand også facetter


Branding er utrolig spændende at arbejde med, fordi der er så mange facetter. Ligesom du og jeg agerer og klæder os forskelligt, afhængigt af om vi er i forældrerollen, arbejdsrollen, naborollen eller fritidsdrollen, er det også nødvendigt som virksomhed eller organisation at agere forskelligt afhængigt af sammenhængen  - og samtidig være autentisk.


Der skal samtidig være samklang mellem virksomhedens corporate brand. dens employer brand og direktørens executive brand. Når det gælder virksomhedens executive brand, er toplederens og direktionens personligheder med til at fortælle historien om virksomheden.

KONTAKT MIG

Tlf. +45 30119693