Genderbranding


I dag er Genderbranding det hotteste hotte, fordi erhvervslivet har fået blik for, at det er en dårlig forretning kun at rekruttere fra halvdelen af talentpoolen og kun sælge til halvdelen af de potentielle kunder. Derfor arbejder mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner med diversitet og inklusion - herunder kønsvariation


Historisk set har vi mennesker skullet passe ind i nogle ret traditionelle kønsroller og systemer. Stadig den dag i dag er der forskellige forventninger til piger og drenge - kvinder og mænd. Samtidig bliver det binære af mange opfattet som begrænsende, og mange har et ønske om at bryde stereotyperne. Det gælder enkeltpersoner, som ikke kan identificere sig med de to traditionelle kønskasser, men det gælder også uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, som i kampen om talent gerne vil bryde forestillingen om, at en mand kan være topleder, ingeniør og murer, mens en kvinde kan være chef i det offentlige, sygeplejerske eller jordmoder.


Jeg har i mere end 15 år arbejdet med kønsaspekter på forskellige vis, og derfor har jeg hovedet fuldt af ideer til, hvordan du og din virksomhed kan brande sig i forhold til kønsdimensionen med gender- og diversitetsbranding.

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om gender branding

 
 
 
 

Stereotype kønskasser er begrænsende, ikke blot for det enkelte menneske, men også for erhvervslivet. Det kønsopdelte arbejdsmarked er stadig en realitet i Danmark, og det betyder, at arbejdsmarkedet som helhed går glip af talentmasse. Det er bl.a. her Genderbranding - branding i forhold til køn - kommer ind i billedet.

Stifter af Powerkvinderne

- og partner i Genderwise

Jeg har i mange år beskæftiget med kønsperspektiver omkring kommunikation og branding:Jeg har i flere år haft en blog om 'Womenomcs' - kvinder som motor for økonomisk vækst og fulgt med i debatten om køn siden 2009 på Powerkvindernes Facebookside.