METTE MURER: JEG ER JO BARE MIG

VERDENSMÅLET OM LIGESTILLING


”Ligestilling mellem kønnene er et af 17 verdensmål, som indgår i FN’s udviklingsdagsorden for bæredygtig udvikling frem mod 2030.


En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder og større ligestilling er ifølge FN afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder. 


Siden 2000 har UNDP sammen med vores FN-partnere og resten af det globale samfund gjort ligestilling centralt for vores arbejde, og vi har set nogle bemærkelsesværdige succeser. Flere piger er nu i skole i forhold til for 15 år siden, og de fleste udviklingslande har opnået ligestilling i grundskolen. Kvinder udgør nu 41 procent af alle lønmodtagere uden for landbruget, sammenlignet med 35 procent i 1990.


Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger videre på disse resultater for at sikre, at diskrimination mod kvinder og piger overalt ophører. Der er stadig store uligheder i adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af ubetalt pleje- og husarbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver alle store barrierer.


Universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til økonomiske ressourcer som jord og ejendom er afgørende for at realisere målet om ligestilling. Der er nu flere kvinder i offentligt embede end nogensinde før, men opmuntring til flere kvindelige ledere på tværs af alle regioner vil bidrage til at styrke både politikker og lovgivning i forhold til større ligestilling.”


Verdensmaalene.dk