Forsknings-

kommunikation


For mig har det altid været en fornøjelse at formidle komplekse problemstillinger. Det gjorde jeg første gang i forbindelse med projekt 'Forskerspirer', som i dag har base på Københavns Universitet. Her formidlede jeg 10 historier fra vidt forskellige grene af forskningsverdenen


"Et kig ind i forskningens verden". Sådan lød overskriften på forskningsminister Jytte Hildens indledning til en lille tryksag, der rummede 10 fantastiske historier fra forskningen. Det var i 1997, hvor 'Projekt Forskerspirer' gik i luften, og projektet kører stadig med base på Københavns Universitet.


Som forskerspirer får elever fra forskellige ungdomsuddannelser mulighed for dels at få et indblik i forskningens verden, dels at fordybe sig i et selvvalgt emne inden for humaniora, natur-, samfunds-, bio - og sundhedsvidenskab. Projekt Forskerspirer er således den eneste landsdækkende konkurrence, hvor gymnasieelever kan prøve kræfter med forskning inden for alle fagområder.

Op til projektets start fik jeg til opgave at interviewe 10 forskere fra vidt forskellige fag og formidle deres budskaber i meget korte tekster, som skulle være lette, fængende og målrettet gymnasieelever. Her satte jeg mig ind i havets plankton, forskning i materialer til vindmøller, og hvad filosoffen Søren Kierkegaard ville have sagt om vores måde at leve på i dag - for blot at nævne tre af historierne.


Jeg blev fascineret af alle de historier, som var så komplekse, men skulle fortælles inspirerende for at vække gymnasieelevers drøm om måske en dag selv at blive forskere og nysgerrige på verdenen, og siden dengang har jeg formidlet mange komplicerede fagområder også for ministerier og styrelser.


Første år deltog 20 gymnasier i Projekt Forskerspirer med 85 elever. I de efterfølgende år 2001-2009 deltog 67 gymnasier med i alt 831 elever. Fra 1999-2007 blev projektet ledet og administreret af en gruppe ildsjæle bestående af lektor Inge Dalsgaard, rektor Jannik Johansen og lektor Lisa Rasmussen. I 2008 overtog Københavns Universitet administrationen af projektet.


Læs mere om projektet her >>

Jeg har på forskellig vis haft berøring med forskningsverdenen, idet jeg har løst formidlingsopgaver for Copenhagen Science City, Statens Museum for Kunst, Forskningsministeriet, Socialministeriet og Fødevareministeriet. Jeg har beskæftiget mig med alt fra filosoffen Søren Kierkegaard til forskning i materialer til vindmøller, diarre hos pattegrise, enzymer i vaskemidler, fødevarevidenskab, marinebiologi, arbejdsmiljøforskning m.v. Jeg har også skrevet konferencereferater med opsummering af indlæg om forskningsresultater.

At vove er at miste fodfæstet et kort øjeblik - ikke at vove er at miste sig selv.

Søren KierkegaardKONTAKT MIG

Tlf. +45 30119693