GENDERWISE


Jeg har i mange år arbejdet for at styrke kvinder og har holdt kurser både for kvinder og mænd i personlig branding, assertion og gennemslagskraft. Jeg er medstifter af Genderwise.dk, som arbejder for diversitet og rebranding af kønsroller, brancher og fag med henblik på at skabe et bedre kønsmix på uddannelser og arbejdspladser og blandt kunder


I Danmark har vi baseret vores samfund på et princip om, at alle mennesker, uanset køn, herkomst, religion, seksuel orientering osv., har lige muligheder for at uddanne sig og gøre karriere. I praksis er det bare ikke tilfældet. Strukturer både på og udenfor arbejdsmarkedet gør, at mænd og kvinder ofte vælger uddannelse med udgangspunkt i deres køn – i stedet for på baggrund af deres talent og interesser.


Den ulige fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladserne er skidt for vores land og erhvervslivets konkurrence- og innovationskraft. Samfundsøkonomisk betyder det eksempelvis, at brancher, der er dominerede af mænd, i princippet kun har adgang til halvdelen af den talentmasse, der kunne tilføje branchen værdi. På samme vis har branchens uddannelsesinstitutioner kun et halvt så stort et rekrutteringsgrundlag, når de skal hverve nye talenter til uddannelserne, som de ville have, hvis uddannelserne i højere grad tiltrak begge køn. Der er med andre ord et stort uudnyttet potentiale, som branchens virksomheder går glip af.


Som i alle relationer og dialoger kan vi som mennesker kun nå hinanden med ligeværd, respekt og empati. Når vi sammen skal bryde de stereotype opfattelser af køn, får vi brug for at se hinanden med nye øjne: En kvinde kan godt være maskinmester og topchef, og en mand kan godt være sygeplejerske og hovedansvarlig for barslen. Kvinder kan godt have toplederambitioner, og mænd kan godt være omsorgsfulde og vice versa.


Vi er ikke født til at være på en bestemt måde alene på grund af vores køn. Alligevel lærer vi, fra vi ligger i vuggen, at piger og drenge, kvinder og mænd, er forskellige personligheder alene på grund af deres køn. Det er ubevidste kønsstereotyper, der sætter ind allerede fra fødslen og hele vejen gennem i livet.


Et opgør med det kønsopdelte arbejdsmarked er i alles interesse og vil gavne alle – både kvinder og mænd, piger og drenge, LGBT+-personer, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og samfundet som helhed.

Kontakt mig, hvis du gerne vil gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked og rebrande din arbejdsplads eller dit fag

 
 
 
 


I Danmark har vi et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. En vigtig årsag til dette fænomen er, at pigers og drenges, kvinders og mænds potentiale er begrænset af kønsstereotyper. Det er en dårlig forretning for os alle, da det begrænser talentmassens frie bevægelighed på tværs af uddannelsessektorer og arbejdspladser. .


Genderwise er et full service PR-, kommunikations- og brandingbureau. Vi har det særlige fokus, at vi kan indarbejde kønsperspektiver i vores kunders kommunikationsindsats.

Jeg har skrevet bogen 'Mette Murer: Jeg er jo bare mig', som handler om, hvordan murer Mette Schak Dahlmann har kæmpet for at blive respekteret på byggepladsen på lige fod med mænd. Det er fortællingen om en verden, der stadig er meget kønsopdelt, og om, hvor svært det er at bryde kønsnormerne i folkeskolen, på uddannelserne og i erhvervslivet. Udgivelsesdato: 16. september 2021.

Gina Rippon, forfatter til bogen 'The Gendered Brain - The New Neuroscience that Shatters the Myth of the Female Brain', fortæller i denne video om, hvordan kulturelle kønsnormer påvirker vores hjerner. Gina Rippon konstaterer, at der stort set ingen biologisk forskel er på kvinders og mænds hjerner, og at hjernen tilpasser sig omgivelserne og lader sig påvirke af omverdenens forventninger.