Positiv

kommunikation


Med positiv kommunikation kan du sammen med dine kolleger og samarbejdspartnere gøre visioner og drømme til virkelighed. Med positiv kommunikation skaber du grobund for samarbejde, trivsel, kreativitet og et sundere arbejdsmiljø og tættere relationer til virksomhedens interessenter

Hvis du er i tvivl om, hvad positiv kommunikation kan gøre for dig og dine resultater, så tænk et øjeblik på, hvilke mennesker, der betyder mest for dig privat og på jobbet. Prøv nu først at sætte ordet 'positiv' og dernæst ordet 'negativ' foran, fx.'negative kunder og medarbejdere' og 'positive kunder og medarbejdere'. Nu vil du hurtigt kunne fornemme, at positive relationer til mennesker er af central betydning både for dit personlige velvære, familielivet, arbejdsmiljøet og de resultater, som du skaber sammen med dine kolleger.


Positiv kommunikation er en måde at sprede god energi på. Med positiv kommunikation opnår du en stærkere udstråling og karisma. Selv om det kan lyde meget blødt, så vil du med positiv kommunikation knytte stærkere bånd til dine og din virksomheds interessenter - og det skaber resultater også for bundlinjen.


Med positiv kommunikation kan du arbejde strategisk med corporate branding og ad den vej opbygge positive, tillidsfulde og loyale relationer til virksomhedens nøgleinteressenter. Gentagne positive interaktioner skaber grobund for udviklingen af brandambassadører - mennesker, der bakker op om dig og din virksomheder.


Når vi taler positiv kommunikation, taler vi ikke raketvidenskab. Vi taler om et mindset, som kan blive et varemærke både internt i relationen mellem medarbejdere og eksternt i forhold til kunder, samarbejdspartnere og andre centrale nøgleinteressenter.


Sammen med skuespiller og performancecoach Birgitte Raaberg holder jeg kurser, workshops og individuel træning i positiv kommunikation, og jeg rådgiver samtidig virksomheder og organisationer om, hvordan de kan styrke relationerne til omverdenen med positiv kommunikation.


Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om, hvad positiv kommunikation kan betyde både for dig personligt og for mennesker omkring dig.

Positiv kommunikation handler om at fokusere på potentialet i dialogen med virksomhedens interessenter. Det er som solsikken, der vender sig mod lyset og derved samtidig vender mørket ryggen. Det betyder ikke, at mørket ikke er der. Det betyder, at fokus er på at se, skabe og udnytte potentialet, også når problemer og konflikter skal løses.Anbefaling af kursus i positiv kommunikation:

Kurset var intet mindre end fantastisk


Sammen med skuespiller og performancetræner Birgitte Raaberg holder jeg kurser i positiv kommunikation. Her kan du læse en anbefaling, som vi har fået af ledelsen i Børnehuset Harmonien:


'Birgitte Raaberg og Anne-Mette Barfod er intet mindre end skelsættende i deres oplæg om positiv kommunikation, hvor fokus er på det løsningsorienterende frem for det konfliktfremmende.


Forskellen på dette og så mange andre foredrag om emnet er, at her bliver vi kursister selv sat i spil. Vi får lov til at gennemgå de følelser og processer, der leder mod den fremmende positive kommunikation. Det, at vi mærkede det på egen krop, motiverer til handling.


Det var intet mindre end fantastisk, og vi kan KUN anbefale, at flere vil gøre brug af deres kursus. Måske det ville gavne forvaltninger og større arbejdspladser at turde satse på et kursus som dette, da det vil lægge grundlag for en helt ny måde at tænke på på arbejdspladsen og dermed være med til at fremme et positivt arbejdsmiljø.

 

Ledelsen, Børnehuset Harmonien, Frederiksberg