Psykisk og økonomisk vold


I 2015 startede jeg siden 'PsykiskVold.dk' med en ambition om at udbrede viden om denne form for usynlig vold, som særligt rammer kvinder. Samtidig er min interesse for økonomisk vold vokset frem, fordi penge kan være et magtmiddel i et parforhold - også når skilsmissen er en realitet  


Jeg blev skilt i 2016, men først i 2022 faldt bodelingen på plads, selv om jeg i alle årene har haft advokat på sagen. Derfor ligger der helt sikkert et forbedringspotentiale i sådanne sager, hvor særligt enlige forældre kan blive økonomisk klemt.


Samtidig er jeg blevet kontaktet af mange, som har været udsat for økonomisk partnervold, idet de har oplevet, hvordan penge kan være en magtfaktor i parforholdet. Derfor har jeg i 2022 udgivet siden Pengevold.dk med det formål at udbrede kendskabet til økonomisk vold og stalking næste år for at udbrede kendskabet til denne form for partnervold også blandt myndigheder og finansielle institutioner.


Du kan læse mere om psykisk og økonomisk vold her:Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har input til min kommende bog om økonomisk vold.


Psykisk og økonomisk vold finder ikke kun sted i parforhold, men også i familier og på arbejdspladser og i samfundet.


Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold, og i 2015 startede jeg siden PsykiskVold.dk og en facebookside om psykisk vold. Det er ødelæggende for mennesker at være udsat for den form for vold, og derfor ligger det mig på sinde at gøre en forskel for ofre for partnervold.